Tarde en Fornelos e Rande

O tronar da primeira salva foi seguido pola segunda, en rápida sucesión. No castelo central, rodeado polo seu Estado Maior, o vicealmirante Thomas Hopson botou unha rápida ollada ás pezas da primeira ponte, para controlar que a manobra de carga, apuntamento e disparo fose rápida, como recomendara moitas veces o capitán de navío Leake, antes da acción. Mesmo coa febril ansia do combate, o vicealmirante observou unha cousa esencial: a superioridade de lume inglesa, isto é, a superioridade da preparación dos servidores das pezas. No campo oposto as cousas discorrían dun modo diferente. Trinta anos de guerras conducidas por Luis XIV desgastaran á frota francesa afectando seriamente aos materiais, homes e disciplina. Os buques que enarboraban a bandeira cos lis dourados non eran xa os dos tempos de Tourville e de Jean Bart. En canto á frota española ou, mellor, o que quedaba, ben pouco era de temer co declive irreversible de quen no século XVI foron capaces de alistar e facer o mar á Armada Invencible.

Carlo Di Risio, revista Defensa nº109, maio 1978.

 

El tronar de la primera salva fue seguido por la segunda, en rápida sucesión. En el castillo central, rodeado por su Estado Mayor, el vicealmirante Thomas Hopson echó un rápido vistazo a las piezas del primer puente, para controlar que la maniobra de carga, apuntamiento y disparo fuese rápida, como había recomendado muchas veces el capitán de navío Leake, antes de la acción. Incluso a febril ansia del combate, el vicealmirante observó una cosa esencial: la superioridad de fuego inglesa, esto es, la superioridad de la preparación de los servidores de las piezas. En el campo opuesto las cosas discurrían de un modo diferente. Treinta años de guerras conducidas por Luis XIV habían desgastado a la flota francesa afectando seriamente a los materiales, hombres y disciplina. Los buques que enarbolaban la bandera con los lises dorados no eran ya los de los tiempos de Tourville y de Jean Bart. En cuanto a la flota española o, mejor, lo que quedaba, bien poco era de temer con el declive irreversible de quienes en el siglo XVI fueron capaces de alistar y hacer a la mar a la Armada Invencible.

Carlo Di Risio, revista Defensa nº109, mayo 1978.


contenidos © Negra Sombra - Fotografía y Diseñocreado en Bluekea